Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Ma 4,1 Taluppfattning och problemlösning

Hallens Kyrkskola, Åre · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Matematik är livet...

Taluppfattning och problemlösning

Förväntat resultat:

 • Du behärskar positionssystemet inom talområdet 0-10 000
 • Du kan additions- och subtraktionstabellerna
 • Du kan storleksordna tal
 • Du kan använda olika problemlösningsmetoder
 • Du behärska och anvnder begreppen: talsort, problemlösningsmetoder, tusental, positionssystem, ental, tiotal, tallinje, hundratal.

Undervisning/arbetsformer:

 • Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång.
 • Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.
 • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
 • Efter det kommer du,  tillsammans med mig, bestämma om du arbetar vidare med “fördjupning” eller “träna mera”.
 • Sammanfattning av området och de olika begreppen.

Examinationsuppgift:

Skriftlig examinationsuppgift (prov) med liknande uppgifter som:

1  Dela upp talen i talsorter

 

a) 5 143           b) 3 206           c) 7 0632 Storleksordna talen. Börja med det minsta,

 

 1. 7802   6709  1190  3860  

 

 1. 3542   3524  3584  35493 Vilka tal pekar pilarna på?

 

4 Skriv av och fyll i talen som kommer närmast före och efter

 1. ? 367 ? b)  ? 799 ? c)  ? 6000 ? 5 Moster Märta ska plantera blommor i en rabatt som har formen av en kvadrat.

Hon planterar en blomma i varje hörn. Totalt planterar hon 20 blommor som är jämnt fördelade längs sidorna i landet. Hur många blommor planterar hon längs varje sida?

 

6 På söndagar tränar Lisa dubbelt så lång tid som på måndagar.

På söndagen och måndagen tränar Lisa sammanlagt 270 minuter.

Hur länge tränar hon på måndagar?7 Hur fortsätter talföljden? (skriv 3 tal till)

 

2      7       12      17      22      
8 Hur många rutor är det i figur 5?

 

Provet bedöms efter nedanstående bedömningsmall.

Bedömning

Bedömning sker även i det dagliga arbetet på lektionerna samt i muntliga diskussioner och resonemang.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmall Taluppfattning och problemlösning Åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback