Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Det här är jag

Stureskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

I uppgiften Det här är jag ska du skriva en "bok", där du själv är huvudpersonen. Boken ska innehålla minst 6 kapitel. Som förslag finns flera kapitelrubriker att välja bland i listan nedan, men du får gärna hitta på egna.

Så här kommer vi att arbeta:

I boken Det här är jag ska du skriva en bok, där du själv är huvudpersonen. Boken ska innehålla minst 6 kapitel. Som förslag finns flera kapitelrubriker att välja bland på listan nedan, men du får gärna hitta på egna. Två kapitel är obligatoriska att skriva. De är markerade med *.

  • Boken ska ju handla om dig själv. Se efter om du inte har något utkast, som du skrivit tidigare som du kan använda, t ex dagboksanteckningar och dikter
  • Kapitlen behöver inte vara så långa- ofta räcker det med en sida.
  • Skriv kapitlen i den ordning du känner för, men skriv alltid ett utkast först.
  • Läs upp för några kamrater eller läraren innan du bearbetar innehåll och språk.
  • Skriv rent på datorn och illustrera med bilder. Du kommer att få göra en framsida på bilden.
  • Spara boken ordentligt – den kommer att bli mycket roligt att läsa när du blir äldre.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Det här är jag

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback