Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Kondition, styrka och stretching

Bockstensskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Nu skall vi träna konditionen.

Målen för det här arbetsområdet är att du ska:

 • känna till och i stora drag kunna redogöra för vad begreppet KONDITION innebär.
 • vara medveten om och kunna redogöra för flera vardagliga fördelar med att ha en stark och uthållig kropp, som orkar mycket.
 • känna till, ha prövat och vara väl medveten om flera olika former av konditions- och styrketräning.
 • utveckla din syreupptagningsförmåga och styrka genom allsidig och rolig träning, främst med den egna kroppen som belastning.
 • känna till och vara medveten om vikten av uppvärmning/stretching för att förebygga skador i samband med fysisk aktivitet, samt
 • kunna utföra flera lämpliga uppvärmningslekar och -övningar.

Undervisningens innehåll: Vad?

(Klicka på "Kopplingar till läroplan" för att se vilka delar av kursplanen för ämnet som arbetsområdet innefattar.)

Undervisningens innehåll: Hur?

I arbetsområdet kommer vi främst att arbeta praktiskt med varierade, lustfyllda och lagom utmanande former av

 • uppvärmningslekar och -övningar
 • grundläggande konditions- och styrketräning för både styrka och uthållighet, samt
 • grundläggande stretching av stora och viktiga muskelgrupper.

Utifrån dina förutsättningar, kommer du att få träna din kropp dels för att orka mer och bli starkare, dels för att lära dig några grundläggande kunskaper om exempelvis hur muskler funkar och vad som sker i kroppen då du springer.

I det praktiska genomförandet, blandar vi ofta in "microteorier", alltså kortare, grundläggande diskussioner kring specifika problem eller frågeställningar, t ex

 • vad, hur och varför vi tränar och gör som vi gör,
 • varför uppvärmning är så viktigt, både i skadeförebyggande och prestationshöjande syfte, främst inför lite mer krävande fysisk aktivitet.
 • varför mat - kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler - är viktiga för din ork och uppbyggnaden av din kropp. Även fett behövs!

Efter varje lektionspass, utvärderar vi lite kring vad vi har tränat och varför.

Du kommer också att helt förutsättningslöst och kravfritt få pröva några sätt att testa din kondition, t ex "beeptest".

Bedömning

Jag kommer i detta arbetsområde främst att bedöma:

 • din förmåga att i praktiken tolka konditionsbegreppet, dvs hur medvetet du disponerar praktisk tränings- och övningstid under lektionen till väl utförd konditions- och styrketräning.
 • din förmåga att medvetet ta till dig teknik i lekar och övningar som har med kondition och styrka att göra samt kunna utföra dem på ett korrekt sätt,
 • din förmåga att reflektera över ditt lärande i arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Matriser i planeringen
Bedömning av arbetsområde kondition, styrka och stretching.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter