Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Samling (1) med instrument

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

En samling för att skapa glädje och nyfikenhet för att spela olika instrument och musicera tillsammans.

 

Syfte:

 • Att skapa glädje och nyfikenhet för att spela olika instrument och musicera tillsammans.

 

Mål:

 • Att alla har roligt tillsammans.
 • Att alla vågar vara med att spela.
 • Att alla får prova minst två instrument var.

 

Metod:

 1. Barngruppen delas in i mindre grupper med cirka sex barn i varje.
 2. Barnen och pedagogen sitter i ring på golvet.
 3. Pedagogen tar fram instrumentlådan och barnen får i tur och ordning välja ett instrument de vill spela.
 4. Benämn namnet på respektive instrument under tiden de delas ut. ”Smaka” på namnen tillsammans.
 5. Barnen och pedagog får spela hur högt eller lågt de vill med instrumenten under en stund. 
 6. Var noga med att visa glädje och uppmuntra barnen att prova att spela högt och lågt!
 7. Sjung en sång tillsammans och spela instrument. 
 8. Låt de barn som vill byta instrument.
 9. Fortsätt spela och sjung och prova olika instrument till deras intresse verkar minska. 

 

Material:

 • Instrumentlåda med flera instrument av varje sort.

 

Förberedelse:

 • Ta fram instrumentlådan och kontrollera alla instrument är hela och att det finns tillräckligt många.

Läroplanskopplingar

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback