Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Studieteknik

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Arbetsområde som fokuserar på dig och din inlärning. Efter två veckor ska du ha kunskaper om hur din inlärning är mest effektiv och hur du läser texter på ett effektivt sätt.

Lärstil och studieteknik

När: Under ca två veckor ska vi fokusera på studieteknik för att underlätta för er i skolan, både i svenska men också i andra ämnen.

Hur: Vi ska jobba med tankekartor, se Pluggkoden på ur.se, träna minnesstrategier och lässtrategier.

Ni ska få ta reda på vilken lärstil du lär dig bäst på och få verktyg för inlärning av texter och ord mm. 

Genom muntliga diskussioner kommer du också att vad just du är bra på. Vad är just din intelligens? Är du logikklok, naturklok eller kanske musikklok? 

Du kommer att få massvis med tips på hur du kan lära dig bättre och planera dina studier. 

Vi kommer att utgå från programserien pluggkoden på UR.
https://urskola.se/Produkter/186787-Pluggkoden-Strategier-for-minnet

Olika sorters intelligenser

”Vad intelligent du är!” Många skulle nog tycka att det vore en verklig komplimang att få höra det. Men vad är intelligens egentligen?

På 1900-talet utvecklade forskningen termen IQ, och speciella IQ-tester gjordes för att mäta vem som hade hög intelligens. Men problemet med IQ-testerna var att de inte mätte allt. IQ-testerna testade framför allt en människas förmåga att lösa matematiska problem, tillsammans med förmågan att se mönster och uttrycka sig språkligt. Men till exempel musikalitet och kreativitet mättes inte, och människor som var duktiga på musik men dåliga på matematik fick inte lika bra testresultat. På 1980-talet ändrades detta. En forskare som heter Howard Gardner kom nämligen på att det finns många olika slags intelligens och att samhället borde ta till vara på alla intelligenser. I dag i skolan vet vi att alla elever är olika och lär sig på olika sätt.

Om du vet lite mer om det här sättet att se på intelligens, och listar ut vad du är allra bäst på, så kan du lära dig hur just du ska göra för att lära dig på ett bra sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Språkliga handböcker och digitala verktyg för ordförståelse, språkriktighet och variation.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Studieteknik
Studieteknik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback