Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Läsförståelse En läsande klass

Söderskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Vi ska träna upp vår läsförståelse för att bli skickliga läsare. Det ska vi göra genom att lära känna fem läsfixare (en i taget) som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om (spågumman).
- reda ut vad nya (för oss) ord och uttryck betyder (detektiven).
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser (cowboy).
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser (konstnären).
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna? (reportern).

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss att förstå det vi läser genom att träna mycket tillsammans. Vi kommer att använda läsfixarna i olika sorters (genre) texter.

Vad som kommer att bedömas:

Fortlöpande under arbetets gång kommer jag att fylla i matrisen nedan efter att du visar vad du kan.

Hur du får visa vad du kan:

- Genom att delta på lektionerna och göra det arbete du ska kommer jag att se vad du har lätt för och vad du behöver träna mer på. 

- Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp i det här arbetsområdet. (EPA)


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
En läsande klass - läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback