Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PRUPRD01S

Produktionsutrustning

Hushagsgymnasiet (används ej längre), Borlänge · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Produktionsutrustning Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur dess funktion kontrolleras och effektiviseras.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Enklare hantering och vård av vald produktionsutrustning och kringutrustning, till exempel verktyg, maskiner, produktionsmoduler och styrteknisk utrustning, enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
  • Funktion och konstruktion hos enklare produktionsutrustning och kringutrustning.
  • Grundläggande produktionsrelaterade arbetsmoment, till exempel bänkarbeten, enkla arbeten inom skärande bearbetning, sammanfogning av enkel plåtprodukt, användning av mätdon samt läsning och tydning av enkla ritningar. Heta arbeten.
  • Dagligt underhåll av produktions- och kringutrustning.
  • Relevanta mätningar, till exempel dimensioneringar, koncentrationer och toleranser, i samband med användande av utrustning.
  • Vanligt förekommande användningsområden, metoder och tekniker för relevant produktionsutrustning och kringutrustning.
  • Vanligt förekommande begrepp, för relevant industriteknisk produktionsutrustning och kringutrustning.
  • Grundläggande symboler, beteckningar och märkningar.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Filbit
Svarv 3
Fräs 1
svarv 1
fräs 2
Svarv 2
ritningsläsning
Svarv 3
Mät och ritövningar
Ritningsunderlag

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback