Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Grundläggande kemi åk 6

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2018

 

Konkretisering

När vi har arbetat med området har du kunskaper om:

Atomer och dess uppbyggnad. Periodiska systemet.
Skillnaden mellan grundämne och kemisk förening.
Lösningar och blandningar, och hur man skiljer dessa åt.

Syror och baser, samt pH-värde.
Några enkla kemiska reaktioner: Fotosyntesen och eld

Hur man genomför laborationer och skriver laborationsrapporter till detta.

Undervisning

Lärarledda genomgångar
Söka fakta
Filmer.
Diskussioner
Genomföra laborationer.

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att delta aktivt under lektionerna.

Du kommer också att få göra två skriftliga prov, samt visa att du kan skriva labbrapporter enligt given modell.


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback