Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

English Fiction texts Blic 3

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Last year we learned how to plan and write a fiction text using lego! This year we will develop our fiction writing further, we will practice processing our texts and develop our use of grammar. We will also make sure our handwiring is readable, we can spell common words and use computer and tablet in a good way.

Teaching

You will develop your ability to

 • write fiction text and be aware of what makes a fiction text.
 • write a fiction text by using the correct structure,
 • use grammar in a correct way
 • process your text to make it better
 • give feedback on others texts

 

During lessons we will:

 • review the lego model (how to build up a story by including introduction, problem, solution and conclusion.)
 • read stories to discover the lego model in other stories.
 • learn part of speech (nouns, verbs, adjectives),
 • write by hand in a readable handwriting
 • write texts on computer/tablets,
 • write in pairs as well as individually,
 • make illustrations,
 • share a text with a fellow student and take and give feedback (two stars and a wish).
 • practice spelling common words and to use capital letters and full stop correctly in a text. 

Assessment

You show what you have learned by: 

 • you are writing a simple story using all parts in the correct order, 
 • spelling common words, using capital letter and full stop correctrly and writing in a readable handwriting,
 • reading your text to a fellow student showing you are able to extend and change to make the text better after recieving feedback,
 • listening to a fellow student and give feedback ( two stars and a wish).

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 2)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback