Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompisböckerna

Björkängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 5 oktober 2018

Tio små kompisböcker

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 
  • Prata om när något känns fel
  • Lyssna på varandra och komma överens
  • Dela med sig
  • Samarbeta
  • Vänta på sin tur
  • Säga förlåt
  • Visa känslor
  • Sprida glädje
  • Säga stopp
  • Lugna ner sig 

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: Vid temasamling och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod 

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temasamlingar kopplade till "Tio små kompisböcker", samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Vi dokumenterar inne på avdelningen samt i unikum.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback