Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Tacktal

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

I det här arbetsområdet tar vi reda på: vad retorik är, hur du håller ett tal, hur talets struktur ser ut,vad argument är, hur du pratar inför en grupp och hur du använder bindeord.Samtidigt tränar vi på att: läsa, diskutera och förstå texter, ge och få respons samt bearbeta, bedöma och utvärdera texter.

I det här arbetsområdet ska du lära dig vad retorik är och hur man håller tal.

Först arbetar vi med Timbuktus tacktal. Vi kommer att läsa talet och lyssna på talet. Därefter kommer vi att analysera talet utifrån frågor i Jalla. 

Sedan kommer ni att få öva på att skriva ett tacktal. Ni får välja mellan att tacka en familjemedlem, en artist eller en lärare.

Efter detta skriver vi ett tal tillsammans och slutligen skriver ni ett eget tacktal. Ni får välja om ni vill utveckla ert övningstal eller skriva ett nytt tal.
När ni har kommit en bit med era tal kommer ni också att arbeta med att ge och få respons. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.

Matriser i planeringen
Tacktal
Uppgifter
Tacktal

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback