Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENTENR0

UF - Förbereda

Sth hotell och restaurangskola, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

UF-året går ut på att lära sig allt om företagande, från idé till avveckling. I den här delen så kommer du och dina kurskamrater att förbereda starten av ert UF-företag. Nu gäller det att hitta en affärsidé som känns inspirerande att arbeta med resten av året! Sen testar ni, med hjälp av en marknadsundersökning, om det finns kunder som efterfrågar det ni vill sälja. När affärsidén är spikad behöver företagen bygga upp en bra organisation och, dessutom, skaffa rådgivare som kan hjälpa till där ni själva saknar kunskaperna. Slutligen ska företaget registreras - först då blir det ett "riktigt" företag.


Läroplanskopplingar

Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.

Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.

Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.

Grundläggande mötesteknik och dokumentation.

Matriser i planeringen
UF - Förbereda
Uppgifter
Beskrivning av affärsidén
Samarbetsavtal
Rådgivare

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback