Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Klädsömnad- trikå

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

I årskurs åtta arbetar vi med klädsömnad i trikå. Du väljer bland olika plagg som till exempel joggingbyxor, hoodies, linnen, t-shirts. Du lär dig allt från vilka sömmar du kan använda i trikå till mönsterutlägg och klädsömnad.

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Här kopplar du syfte/n från "övergripande mål och riktlinjer", del 2 i läroplanen och från kursplanerna.

Klicka på Läroplan längst ner på sidan och markera aktuella övergripande mål. För att nå kursplanerna behöver du först lägga till ämne till planeringen. Markera aktuella syften.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Målet är att du ska behärska:

*Verktygshantering, hur de benämns och används.

*Lära dig det textila språket som används inom arbetsområdet.

*Du ska behärska lätt mönsterkonstruktion och arbetsbeskrivningar och hur de ska läsas och följas.

*Arbetsprocessen består av idéutveckling,överväganden, framställning och värdering och eleven bör förstå att dessa delar samverkar till en helhet och påverkar resultatet.

*Undersökande av olika materials form,funktion och konstruktionsmöjligheter.

*Hur symboler och färger används och vad de signalerar

*Dokumentation av arbetsprocessen.

Här konkretiserar du kunskapskraven och beskriver vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde. 

Undervisning och bedömning

Processen utvärderas löpande under terminens gång utav läraren.

 

*Efter avslutat arbete bedömer du din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.

*Tolka ditt  slöjdföremåls uttryck och föra ett resonemang om symboler,färg, form och material.

*Tolka slöjdföremåls uttryck med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

*Du bedöms på din drivkraft framåt och din kreativt.

Frågeformulär på silke


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 7-9
Uppgifter
Provlapp i trikå

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback