Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Att skriva sig till läsning ÅK 2

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 december 2018

Du ska få fortsätta lära dig att läsa och skriva tillsammans med dina kompisar. Till vår hjälp använder vi våra ipads med appen skolstil 2, med talsyntes (ljudande tangentbord) Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram till längre texter. Nu ska du också börja skriva din text med penna.

Vad vi ska lära oss:

Vi ska lära oss använda språket i tal och skrift.
VI ska lära oss samarbeta och hjälpa varandra att lära.
VI ska lära oss göra enkla textbearbetningar med hjälp av ipad.
Vi ska lära oss de olika bokstavsljuden och hur de sätts samman till ord.
Vi ska träna finmotoriken.
Vi ska lära oss forma bokstäverna med penna och skriva handstil.

Hur ska vi lära oss detta:

Vi arbetar mycket med att skriva egna texter. Du kommer att skriva enskilt, tillsammans med en skrivarkompis och hela klassen tillsammans. Vi använder ipads med appen skolstil 2 och vår storbildsprojektor ibland. Varje vecka skriver du/vi texter om något som känns viktigt. Vi bearbetar texterna, markerar viktiga ord och ritar bilder till. Vi tränar att läsa texterna. Tillsammans i klassen skriver  vi också texter om sådant vi arbetar med just då; faktatexter eller kanske en berättelse. Vi hjälper varandra att förbättra texterna.
Vi tränar på att använda pennan; rita former, skriva bokstäverna och kortare texter för hand.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna skriva på datorn
- ordlistor efter en given begynnelsebokstav
- enkla meningar utifrån ett givet ämne
- enkla texter utifrån ett givet ämne
Du ska kunna skriva kortare texter med penna och läslig handstil.
Du ska kunna använda punkt och stor bokstav.
Du ska kunna stava enkla ord.
DU ska kunna kombinera dina texter med bilder.
Du ska kunna läsa dina egna texter.

Hur du får visa vad du kan:

Du får läsa och visa upp dina texter och få respons.
Vi samlar dina texter i en mapp där vi kan se din utveckling.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback