Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk 4

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

I engelskaundervisningen i årskurs 4 ska du få bygga på de kunskaper du har lärt dig i årskurs 1-3. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd, förbättra din läs- och hörförståelse och träna att kunna skriva egna texter på engelska. Du ska också kunna berätta om dig själv, din familj och kunna beskriva saker. Du kommer även att få öva på att ställa frågor och att besvara frågor. Du kommer att få jämföra hur man firar olika högtider i Sverige och i Storbritannien samt lära dig mer om London.

Syfte

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • läsa olika texter på engelska avsedd för åk 4
 • redogöra för innehållet i en läst text, t ex svara på frågor om innehållet
 • lyssna på tydligt talad engelska från t ex cd-skivor, filmer och andra medier och förstå innehållet
 • redogöra för innehållet för något du hört, t ex genom att svara på frågor skriftligt eller muntligt svara på frågor om innehållet
 • uttrycka dig i skrift och tal,  t ex genom att skriva egna dialoger och spela upp dem för klassen eller sammanfatta nyheter från News in levels
 • börja förstå hur engelskans skriftspråk använder andra bokstäver för att illustrera ljud.
 • se filmer om hur man firar t ex jul och påsk i Storbritannien och jämföra med hur vi firar i Sverige.
 • vanliga vardagsfraser

 

Aktiviteter

 • Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.
 • Instruktioner på engelska.
 • Resonerande kring olika områden och teman.
 • Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.
 • Filmer som vi diskuterar efteråt.
 • Muntliga redovisningar. Sånger, sagor och dikter
 • Glosförhör (skriftliga och muntliga).
 • Ev skriftligt prov.

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dig utifrån hur du

 • redogör för innehållet i en text du läst
 • visar att du förstått när du lyssnat på talad engelska
 • kan uttrycka dig skriftligt på engelska
 • kan tala och ställa frågor på engelska
 • arbetar i arbetsböcker och andra uppgifter du gör i klassrummet och hemma
 • klarar skriftliga prov

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter