Skolbanken Logo
Skolbanken

Femårsgrupp på Kringlan

Centrala Förskolan Dal-Jerk, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 oktober 2018

Aktiviteter som hjälper barnet inför skolstart.

Nuläge

På Kringlan har vi fem stycken femåringar som i liten grupp ska utmanas på sin nivå.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel genom lek, organiserad och frilek. Att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga. Föra samtal, följa resonemang, lyssna in och respektera varandra. Utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, drama, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte

Vi vill bidra med ett lustfyllt lärande.

 

Genomförande:

Varje vecka

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens alster och med anteckningar.

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback