Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Val 2018 åk8

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Politik, politik, politik

Målet med arbetsområdet är att du

  • utvecklar dina kunskaper om det svenska politiska systemet samt hur Sverige styrs samt EU
  • fördjupar dina kunskaper om de politiska partierna i Sveriges Riksdag
  • tränar och utvecklar din förmåga att resonera och analysera samt se olika politiska frågor ur olika perspektiv

 

Vi kommer att arbeta på följande sätt

  • lärarledda genomgångar
  • häfte
  • diskussioner/uppgifter i grupp
  • bedömningsuppgifter, enskilda

 

För bedömning, se matris. Du kommer att få ut 2-3 mindre uppgifter som bedöms. Dessa uppgifter arbetar vi enbart med i skolan - inget hemarbete. Tänk på att varje lektion är ett tillfälle då du kan visa dina kunskaper.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Val 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter