Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Mitt i prick 3a

Svaleboskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-100, 0-1 000 samt 0-10 000. Du kommer att få arbeta laborativt och ibland tillsammans med dina kamrater.

De här förmågorna ska vi träna på (från syftesdelen):

Du ska utveckla följande förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här centrala innehållet ska vi jobba med:

Arbetsområdet handlar om

Algebra

Bedömning/konkretisering av kunskapskraven:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

 • väljer och använder strategi med anpassning till problemets karaktär.
 • kan beskriva begreppets egenskaper med hjälp av symboler och konkret material.
 • kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Undervisning/arbetsmetoder:

Du kommer att få arbeta med

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad
 • smartboard
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du lärt dig genom att

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med addition, subtraktion, multiplikation och division
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick

Hur ska vi lära oss detta?

Mitt i prick årskurs 3

 • Taluppfattning 0-10 000
 • Överslagsräkning
 • Algoritm addition utan och med minnessiffra 0–1000
 • Algoritm subtraktion utan och med växling 0–1000
 • Multiplikation tabellerna 6–9
 • Uppställning multiplikation utan och med minnessiffra
 • Division tabellerna 1–10
 • Bråk
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Algebra
 • Sannolikhet
 • Sträcka, linje, punkt
 • Triangel, fyrhörning, femhörning
 • Förstora och förminska
 • Mäta omkrets
 • Klockan digital
 • Mätning längd, vikt, volym
 • Miniräknaren
 • Programmering

Hur du får visa vad du kan

 • Var delaktig i gemensamma genomgångar och laborationer
 • Arbeta flitigt i Mitt i Prick
 • Göra muntliga och skriftliga diagnoser.
 • För att kontinuerligt stämma av elevernas kunskaper finns ett test i slutet av varje avsnitt, med själv- värdering. Efter testet följer en kluring sida och ett spel, för utmaning och repetition.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter