Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F - 7

Textilslöjd åk 7

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Eleven tränar på baskunskaper och utvecklar förmågor inom arbetsområdet quiltning. Eleven gör först en quiltat fågel. Sedan planerar, tillverkar och redovisar eleven sin fördjupningsarbete inom arbetsområdet quiltning.

Konkretiserade mål

 • Du ska presentera idéer för slöjdarbeten och göra en planering där du väljer material, arbetsmetoder och verktyg.
 • Du behöver under arbetets gång visa kreativitet och lösa problem som uppstår.
 • Du ska följa instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • Du ska utvärdera dina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • Du ska följa regler, rutiner och bidra till arbetsro.

Undervisningen

Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. I planeringen övar eleven på att mäta, skissa, rita och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och dess egenskaper så att de kan välja rätt till olika slöjdföremål. Eleven får lära sig att använda och sköta verktyg rätt. Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Eleven tränar på att använda både muntliga och skriftliga instruktioner. Utvärdering och redovisning sker när slöjdprodukten är klar. Eleven reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé, genomförande, utvärdering).

Vi bedömer

 • hur eleven kan skapa och genomföra idéer.
 • hur självständigt eleven arbetar och vilket ansvar som han/hon tar för slöjdandet och arbetsro i slöjdsalen.
 • hur eleven löser problem och tar egna initiativ (hur eleven använder tiden.).
 • hur eleven kan välja och använda verktyg, metoder och material.
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan).
 • om produkten har bra funktion.
 • hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar.
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback