Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favorit Matematik 4A Kapitel 1 Fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

I det här kapitlet repeterar vi de fyra räknesätten, matematiska begrepp och arbeta med prioriteringsregeln.

Tidsperiod

Från vecka 35 till 41

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Efter detta kapitel ska jag kunna..:

 • Sätta ut tal mellan 0-10 000 på en tallinje.
 • Skriva uttryck från en bild
 • Använda begreppen addition, subtraktion, summa och differens på rätt sätt
 • Beräkna tal i addition genom att göra uppställningar
 • Beräkna tal i subtraktion genom att göra uppställningar och växla
 • Beräkna multiplikation och division med hjälp av multiplikation- och divisionstabellen.
 • Använda begreppen multiplikation, division, produkt och kvot på rätt sätt
 • Skriva division på två olika sätt
 • Beräkna uttryck genom att använda prioriteringsregeln
 • Beräkna uttryck med parenteser

Hur ska jag visa det?

1. Formativt:
Du visar detta genom
- att delta i samtal där du resonerar, för och följer matematiska resonemang.
- utvärdera ditt lärande mot lärandemålen.

 

2. Summativt
Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov som till viss del bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 A Mera Favorit Matematik
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Matematikövningar på Chromebook
 • Gemensamma genomgångar

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Prov kapitel 1 - Favorit matematik 4 A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback