Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atomfysik och kärnfysik åk 9

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Vi kommer att lära oss mer om: Olika sorters ljus - färger och strålning Radioaktivitet - alfa, beta och gammastrålning, halveringstid, kol-14, upptäckten av radioaktivitet Fission och fusion - kärnkraft

Mål med kursen

Underrubrik 1

När du läst detta avsnitt ska du:

 • kunna beskriva hur en atom är uppbyggd
 • veta vad som menas med atomnummer
 • veta vad som menas med masstal
 • veta vad som menas med isotop
 • känna till hur atomernas elektronskal är ordnade
 • förstå hur ljusets olika färger uppstår
 • känna till olika sorters strålning
 • förklara skillnaden mellan en partikelstrålning och elektromagnetiskstrålning
 • känna till skillnader mellan röntgenstrålning och gammastrålning
 • veta vad som menas med halveringstid
 • känna till att man kan åldersbestämma föremål med kol-14 metoden
 • känna till hur radioaktiviteten upptäcktes
 • veta vad som menas med fission och fusion
 • känna till hur kärnkraft fungerar

Förmågor

Under den här perioden kommer vi att arbeta med följande förmågor:

Kunskaper i atom och kärnfysik, att diskutera och ta ställning skriftligt och muntligt.

 

bedömning

Bedömning kommer att ske vid diskussioner, laboration och genomförande av uppgifter.

Avsnittet avslutas med ett prov.

 Undervisning, arbetssätt och redovisning

 

Undervisning:
Lärargenomgångar, egna studier/gruppuppgifter och film

Lärobok spektrum sid 269-295

 

Arbetssätt:
Ni kommer att få arbeta med instuderingsfrågo och grupparbete. 
Vi kommer också att genomföra diskussioner där ni ska ta ställning i olika frågor och ta fram argument som stödjer ert ställningstagande. Vi avslutar med prov

 

Tid

v. 41-48

prov v 48


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
matris Fysik
Uppgifter
Kärnfysik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback