Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Huset- ett skrivprojekt

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Vilka bor i DITT hus? Är de i din ålder? Är de äldre eller yngre? Är det familjer? Samsas de? Händer det märkliga saker, eller rent av någon olycka? Jag undrar vad vi kommer att få veta om alla som bor i HUSET och är väldigt nyfiken, är du?

Målet med undervisningen är att du ska:

få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

- skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- ge och ta emot respons av en klasskompis och sedan bearbeta din text.
- träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så att det blir en röd tråd i din berättelse.
- använda dig av skrivregler och styckeindelning.

Så här ska vi arbeta: 

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”.

Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivning som står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva  sex kapitel.
Du börjar med att skriva en kladd som du får respons på av en kamrat, innan du bearbetar den.
Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

visar din förmåga i att:

•delta aktivt i undervisningen.

•skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar

•visa hur text och bild samspelar

•använda skiljetecken, stor bokstav, stavning och meningsbyggnad.

•ta ansvar för och planera ditt arbete.

• ge och ta respons på texterna, samt bearbeta dem.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Huset
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter