Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4

Koll på NO - Naturen på hösten, åk 4

Valloxskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön singlar ner på marken. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vet du något mer som händer i naturen på hösten?

Syfte

Syftet med kapitlet är att du ska få lära dig vad som händer i naturen om hösten. Att veta hur djur och växter anpassar sig och förbereder sig inför den kommande vintern. Du ska också få öva dig i att förklara hur nedbrytning fungerar och ge exempel på nedbrytare. Du ska ges möjlighet att lära dig hur olika växter sprider sina frön.

 

Konkreta mål

När du har jobbat med området ska du...

  • veta varför lövträden fäller sina blad på hösten men inte barrträden.
  • veta varför löven ändrar färg.
  • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
  • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
  • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

 

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om hösten.

Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha diskussioner om vad som händer i naturen på hösten.

Vi kommer att besöka skogen och lära oss nya begrepp.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga 

  • hur du kan förklara och beskriva 
  • hur du kan samtala
  • hur du kan söka och använda information
  • hur du kan undersöka

Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter