Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrundsarbete

Vittinge förskola, Heby · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Att öka sin förståelse för sin egna kropp och sina egna känslor är av största vikt. Men det är även otroligt viktigt att förstå andra människor, deras värde, känslor och handlande.

Mål

- utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
- utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.
- utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
- att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Bakgrund

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor. 
  • Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.
  • Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!
  • Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Vi vill att barnen på förskolan ska:

  • Acceptera varandras olikheter
  • Kunna uttrycka eller visa sina känslor
  • Få en större förståelse kring andra människors känslor
  • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
  • Barnen ska känna sig trygga på förskolan

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att arbeta aktivt med Intigritetsarbete en dag i veckan på samlingen. Under samlingen kommer vi arbeta med materialet "Liten" där alla känslorna visualiseras på ett tydligt sätt. Vi kommer även ta hjälp av handdockor för att visa barnen olika känslor samt situationer där känslorna kan uppstå. Tillsammans kommer vi även dansa till olika känslor samt utföra andra integritetsövningar.

Uppgifter

Se nedan.

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback