Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

The Picture

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Muntlig framställning i engelska.

The Picture [Eng]

Go through your pictures and bring us a gem - preferably one with you in it.

 

Tell us about things like:

When was the photo taken?

Where was the photo taken?

Who took the photo?

Why did you bring this specific photo?

+ add other questions that you can think of. For example: If you bring a photo of you and your handball team, you can tell us about your interest in handball. If it is a photo of you at your summer place you could tell us about what you like about it, when you got it and so on.

 

Prepare to give a 2-5 minutes presentation. On Monday , September 21 you will start presenting your pictures.

 

Do NOT read your text out loud. This assignment is about giving a speech. Instead use keywords (no more than 20) and simply talk about your photo.

 

The Picture [Swe]

Leta igenom dina bilder och hitta en pärla - helst förstås en där du själv är med.

Berätta saker som:

När togs bilden?

Var togs bilden?

Vem tog bilden?

Varför valde du att ta med dig just den här bilden?

+ andra saker passar sammanhanget. Till exempel: Om du tar med dig en bild av dig och ditt handbollslag så kan du berätta om ditt handbollsintresse. Om du tar med dig en bild på din sommarstuga så kan du berätta om varför du tycker om den, när ni skaffade den och så vidare.

 

Förbered en 2-5 minuters presentation. På måndag, 21 september börjar ni presentera era bilder. 

Ge INTE en högläsning. Den här uppgiften handlar om muntlig framställning. Använd gärna stödord (inte fler än 20) och bara berätta om din bild.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback