Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språkplanering Ord och Ljud

Gemensamt Bollnäs - fsk, Bollnäs · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Våra barn har ett stort intresse för böcker ord och bokstäver. Dessutom har vi upptäckt att flera barn har svårt med uttalet av vissa bokstäver, vilket gör det svårt att göra sig förstådd ibland. Under förra terminen arbetade vi med rim vilket några av barnen fastnade för. Dessutom har vi märkt att flera barn saknar förståelse för samlingsnamn som t.ex: djur, fordon, frukt och färger. Vi kommer därför denna termin arbeta mycket med rim, kategorisering och munmotorik som gynnar uttalet.

Nuläge

Vi har upptäckt att flera av barnen inte har förståelse för kategoriseringsord som tex: djur, siffror, bokstäver, kläder, fordon.

Vissa barn har nu börjat förstå vad det innebär att rimma.

Flera av barnen talar väldigt otydligt och har svårt med uttalet.

Vi läser mycket böcker dagligen.

Mål

Att fler barn får förståelse för vad det innebär att rimma.

Att barnen får ett tydligare uttal för att lättare kunna samtala och göra sig förstådda.

Att barnen får förståelse för de övergripande ord som kategoriserar flera olika saker.

Att hålla barnens intresse för böcker vid liv.

Syfte

Att rimma gör att barnen blir mer medvetna om ljuden i ord, vilket ökar den språkliga medvetenheten. Att bli medveten om att ord består av olika ljud är en av grundstenarna i läs- och skrivutvecklingen.

Det har enligt forskning visat sig att nya ord är lättare att lära sig om man redan kan likartade ord inom samma kategori. Allra lättast är det om man även kan samlingsordet, tex frukt. Vi vill genom att arbeta med kategorisering utöka barnens ordförråd.

Kategoriseringen kommer även ingå i vårt övergripande projekt, "Hållbar utveckling", som vi kommer ha på Lissgården, där vi sorterar sopor till återvinning.§

Vi vill genom munmotorik och ljudövningar förbättra uttalet hos barnen, för att göra det lättare för barnen att bli förstådda samt underlätta kommunikationen med andra.

Högläsning ökar både barnens ordförståelse, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och fantasi.

Genomförande

Vi arbetar vidare med rim genom att använda Babbas trolleririmhatt, rim-memory, bilder, läsa böcker med rim samt spontanrimmar.

I första hand för 3-åringarna.

Vi arbetar med barnen i mindre grupper och arbetar med blås- ,ljud- och sugaktiviteter.

Munmotoriksagor med ljud och grimaser i större grupp tex. före maten.

Fortsätta läsa mycket böcker. Kartlägga att alla barn lyssnar på bok någon gång ibland.

Träna kategorisering på olika lekfulla sätt med hjälp av uppdrag, gåtor och bildsortering.

Pågår under hösten 2018

 

Dokumentation under lärprocessen

Frida och Tina dokumenterar i Unikum.

Viss dokumentation med bilder på väggen för att barnen ska kunna återkoppla med varandra, oss personal och föräldrar.

Ansvar

Tina har huvudansvar tillsammans med övriga på avdelningen.

Uppföljning

All personal dokumenterar efter utförd aktivitet.

Vi delger varandra på Apt kvällarna för att se hur vi ska komma vidare.

Utvärdering i december 2018

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback