Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skönlitteraturläsning åk 4

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi kommer att läsa olika böcker och utdrag ur böcker. Vid läsningen tränar vi på läsförståelse, läsflyt och läshastighet. Vi kommer att träna på att reflektera över innehållet i det vi läser och få ta del av varandras upplevelser av berättande texter. Genom att träna på att samtala kring det vi läser blir vi förutom bättre läsare också bättre på att kunna uttrycka oss om annat i livet.

Undervisning

Vi kommer under lektionerna att:

 • Läsa olika skönlitterära böcker och utdrag ur böcker, både högt och tyst
 • Lyssna på högläsning (av lärare eller elev)
 • Diskutera böckers handling och innehåll både muntligt och skriftligt
 • Diskutera olika delar av texten utifrån läsförståelsefrågor
 • Göra olika arbetsuppgifter utifrån boken
 • Sammanfatta kapitel ur boken, både muntligt och skriftligt
 • Skriva egna tankar om boken
 • Arbeta med frågor och reflektioner kring bokens innehåll (tex göra jämförelser och kopplingar)
 • Illustrera 
 • Arbeta med ordförståelse
 • Arbeta med olika lässtrategier
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp

 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att läsa högt och tyst
 • de sammanfattningar du gör, av delar av boken och boken i sin helhet, både muntligt och skriftligt
 • att delta aktivt i de diskussioner och samtal vi har kring boken, i större eller mindre grupp
 • att svara på givna frågor kring boken
 • att kunna berätta vad du tyckte om boken och motivera detta
 • att kunna använda olika lässtrategier 
 • att kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter

Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med relativt god säkerhet. Eleven för också utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter