Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Djur i vår närmiljö

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vem är skogens konung? Vilket djur äter upp dina sopor? Vem sover hela vintern? Känner du igen våra vanligaste djur och växter? Under höstterminen kommer vi arbeta med djur och växter i skogen samt årstidsväxlingarna.

 

Lärandemål:

 • Du ska kunna namnen på några av våra vanligaste skogsdjur samt växter.
 • Du ska kunna klassificera några av våra vanligaste skogsdjur efter djurfamilj.
 • Du ska kunna berätta om minst ett djurs näringskedja.
 • Du ska kunna förklara en växts livscykel. 
 • Du ska kunna de fyra årstiderna och deras kännetecken.

 

I undervisningen ska du:

 • få läsa texter tillsammans med klassen.
 • få se filmer om olika djur och växter.
 • få lära dig hur du samlar fakta kring djur och växter via digitala hjälpmedel samt litteratur.
 • få lära dig flera expertord om djur och växter.
 • få lära dig hur man skriver en kort faktatext om några av de djur och växter vi undersöker.
 • få diskutera två och två samt i helklass.
 • få gå ut i naturen och undersöka.
 • få tillverka, rita och måla.

 

 Bedömning:

 •  aktivt deltagande i arbetet och diskussionerna under lektionerna. 
 •  sortera, beskriva och namnge några vanliga djur och växter i skogen.
 •  beskriva de fyra årstiderna.

 

 

 


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ej namngiven

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback