Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Politiska system och Sveriges styre

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 oktober 2018

Under åtta veckor kommer vi att jobba med politiska system och Sveriges styre. Vi kommer att dela upp arbetet i två delar, första fyra veckorna kommer vi jobba med vad politik egentligen är, hur det påverkar oss i vardagen, hur du kan påverka och hur du dagligen påverkas. Vi kommer även arbeta med begrepp som statsskick, ideologier och partier. De sista fyra veckorna kommer vi jobba med bl.a. Sveriges styre, hur valen går till, Sveriges styre och EU.

Politiska system

Tidsplan:

V37-40

V37 Vad är politik? Övningar på lektion, Rädda Vårbacken! (s172-173)

V38 Demokrati och diktatur, övningar på lektion, Yttrandefrihet till varje pris? (s180)

V39 Statsskick, ideologier och partier, övningar på lektion, Ideologier Analysera och värdera (s192)

Material:

Två arbetshäften delas ut på lektionstid (frågehäfte finns även digitalt som bifogad uppgift)

Det här skall du kunna:

A.Vad är politik, demokrati, diktatur, statsskick, ideologier och partier (4v)

Examinationer och bedömning:

V 40 prov 1 Politik, demokrati och diktatur

1 okt 9B, 2 0kt 9A, 3 okt 9C

V 40 prov 2 Statsskick, ideologier och partier

4 okt 9BC, 5 okt 9A

Bedömning sker även formativt genom klassrumsdiskussion och samtal.

 

Centrala begrepp Vad är politik? (fetstilta begrepp bör prioriteras)

politik, aktörer, intressen, demokrati, grundlagar, rösträtt, representanter, regeringen, riksdagen, monarki, styrelseskick, fri- och rättigheter, ekonomi, skatt, kommun, landsting, budget, medborgerliga rättigheter,  makt, statsminister, valrörelsen, rösträtt, politiskt parti, intresseorganisation,  lobbying, budget, medborgare, stat, opinion, folkrörelser, majoritetsprincipen, rättssäkerhet, maktdelningsprincipen, representant, indirekt/representativ demokrati, direkt demokrati, folkomröstning, republik, diktatur, regim, teokrati, statsskick, statschef, monarki, republik, president, parlamentarism, presidentstyre, enhetsstat, förbundsstat, federal stat, emir, ideologi, utopi, ungdomsförbund, block, välfärd, sakfrågor, allmänna val

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så här styrs Sverige

Tidsplan:

V41-45

V41-42 Vem skall besluta om vad, riksdag, regering, grundlagar och val (s 198-217), övning på lektion, Pengarna är slut (s198-199)

v42 Kommuner och landsting (s218-220), övning på lektion, kommunal service (s219)

v43 EU (s221-229), övning på lektion, Ideologier analysera och värdera (s192)

v45 Prov i två delar 

V 45 prov 1 Vem skall besluta om vad? Riksdag, regering, grundlagar, val, kommun och landsting

5 nov 9B, 6 nov 9A, 7 nov 9C

V 45 prov 2 EU

8 nov 9BC, 9 nov 9A

Material:

Två arbetshäften delas ut på lektionstid samt sammanfattning med centrala begrepp

Examinationer och bedömning:

Formativ bedömning på lektionstid, diskussioner samt skriftliga examinationer.

Centrala begrepp Så här styrs Sverige?

 

monarki, statschef, representanter, riksdagsledamöter, politiker, partier, demokrati, region, kommun landsting, EU, myndigheter, förvaltningar, maktdelningsprincipen, författning, grundlagar, Europakonventionen, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, censur, yttrandefrihetsgrundlagen
successionsordningen, medborgarna, majoriteten, allmänna val, Europaparlamentet, röstberättigad
landstings- eller regionfullmäktige, kommunfullmäktige, förtidsrösta, valsedlar, valkretsar, proportionella
mandat, utjämningsmandat, vågmästarroll, block, borgerliga, alliansen, talmannen, statsminister, koalitionsregering, minoritetsregering, majoritetsregering, samlingsregering, riksdag, regering,

propositioner, motioner, interpellationer, utskott, betänkanden, remiss, debatt, omröstning, offentlighetsprincipen, konstitutionsutskottet, statsråd, misstroendeförklaring, riksrevisionen
statsförvaltning, justitieombudsmannen, budgetpropositionen, ministrar, departement, offentlig förvaltning
centrala förvaltningsmyndigheter, länsstyrelser, landshövding, ministerstyre, kommunalskatt
kommunstyrelse, nämnder, län, landstings-/regionstyrelsen, Kol- och stålunionen, Romfördraget
fördrag, Europeiska gemenskapen (EG), de fyra friheterna, euro, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Ministerrådet, EU-toppmöten, EU-kommissionär, lobbying

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap
Uppgifter
Uppgiftshäfte med tidsschema v37-41
Uppgiftshäfte med tidsschema v41-45

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback