Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Rat race

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Under detta arbetsområde ska ni med hjälp av vissa komponenter bygga en bil. Arbetet går ut på att ni med olika medel ska försöka få bilen att rulla så bra som möjligt.

Mål med arbetet

Ni ska bygga en bil som ska gå att köra med hjälp av en musfälla. 

Ni ska komma på olika sätt att få bilen att rulla längre. 

Ni ska dokumentera era försök och redogöra för om det blev bättre eller sämre.

 

Frågeställningar och begrepp

  • Friktion
  • Acceleration
  • Motstånd
  • Massa
  • Tyngd
  • Längd
  • Rotation
  • Hastighet
  • Avstånd

Visa din kunskap - bedömning

Vi avslutar temat med ett Rat race, där vi tävlar i vem som byggt bilen som rullar längst och med en tävling om vilken bil som har bäst design.

Vi kommer att titta på era anteckningar och er dokumentation och bedöma hur var och en har bidragit till att förbättra bilen. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback