Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Nedbrytare och näringskedjor

Bosgårdsskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vart tar alla löv vägen som ligger på marken? Vad är en nedbrytare? Hur ser en näringskedja ut?

Syfte - förmågor att utveckla

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Konkretiserat mål

Du ska utveckla din förmåga att använda biologins begrepp genom att du ska kunna namnge några olika nedbrytare samt kunna beskriva deras funktion. Du ska även kunna göra några näringskedjor.

Arbetssätt

  • Du ska få visa din förkunskap genom en entry-tickets.
  • Du ska få titta på filmer om nedbrytare.
  • Du ska få skriva en faktatext om någon nedbrytare.
  • Du ska få göra enkla näringskedjor.

Bedömning

Du ska få visa din förmåga att använda biologins begrepp genom att rita, skriva och berätta om olika nedbrytare och dess funktion. Du ska få visa att du kan göra enkla näringskedjor.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback