Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO, djur, växter & årstider

Edsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet? Under den här perioden kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö.

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

  • berätta om de olika årstiderna med hjälp av typiska bilder från de olika årstiderna.
  • namnge något av de vanligaste träden i närmiljön.
  • namnge några vanliga djur i närområdet.
  • namnge några vanliga växter i vår närmiljö.

Bedömning sker via eget skapande och lärares observationer.

Undervisning

Det här ska vi göra:

-Gå ut i närmiljön & skogen och uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna.

-Samtala om de olika årstiderna, rita ett eget årshjul med bilder som är typiska för årstiden.

-Titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem.

- Se på träden hur de ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid.

-Skriva enkel fakta om några vanliga träd och rita trädet.

-Arbeta kreativt med att skapa träd.

-Se på film om våra vanligaste djur, träd, växter och om årstider.

-Skriva enkel fakta om några vanliga djur, träd och växter och rita.Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter