Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BIOBIO02

Cell- och molekylärbiologi

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Enligt den Allmänna Cellteorin består allt levande av celler, en eller flera tillsammans. Cellen är alltså grundstrukturen för allt levande. I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur både prokaryota och eukaryota celler är uppbyggda och fungerar.

Avsnittet är kopplat till Kapitel 1 i läroboken, Cell- och molekylärbiologi. Momentet bygger vidare på kunskaper utifrån Biologi1. Förutom de teoretiska avsnitten ingår även några laborationer, där du får prova på olika tekniker. I en laboration ingår också att mer självständigt planera för försöksupplägget. Du får även möjlighet att utveckla din förmåga med att skriva laborationsrapporter. Området avslutas med ett skriftligt prov.

Länk till Resursmapp med Powerpoints, laborationer mm

Länk till sida för tolkning av bakteriekolonier; 
http://www.scienceprofonline.com/microbiology/bacterial-colony-morphology-identification-unknown-bacteria.html


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Laborationsrapporter
Cell- och molekylärbiologi begrepp, teorier och modeller
Uppgifter
cellen och elektronmikroskopbilder
Test Cellens byggstenar
Odling av bakterier
Prov i cell- och molekylärbiologi
Proteas i ananasljuice

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback