Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknikhistoria

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Ett arbete om en viktig uppfinning eller teknisk landvinning. Arbetet genomförs v3-5

Teknikhistoria

  • Välj uppfinning

 

Stödfrågor/Vad kan man ha med i arbetet.

  • Beskriv uppfinningen. (teknisk beskrivning/funktion)

 

  • Varför blev den till? Hur blev den till? Vilket behov fanns/vilket problem löste den? Vilka vetenskapliga framsteg ledde fram till den?

 

  • Vad fanns före uppfinningen? Hur löste man behovet tidigare? Fanns behovet tidigare?

 

  • Har det kommit någon ersättare eller bättre sätt att lösa behovet/problemet?

 

  • Fördelar och nackdelar. Positiva effekter av uppfinningen och eventuella problem och negativa effekter av den.

 

Exempel på tänkbara ämnen att skriva om (Välj gärna något annat. Det är viktigt att du tycker det är intressant för att det ska bli bra):

Skriftspråk

Pengar

Spik

Avlopp

Ammoniaksyntes

 

Ångmaskin

Penicillin

Papper

Krut

Telegraf

Telefon

Mekaniska klockan

Glödlampan

Kompassen

P-piller

Vaccination

Dammsugaren

 

Hjulet

Plogen

Flygmaskin

Linsen

Kärnklyvning

Elektricitet

Kylning

Internet

Tryckpressen

 

Ottomotorn

 

Den gröna revolutionen

 

Halvledare

 

 


Läroplanskopplingar

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Teknikhistoria

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback