Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

F - 3

Orangutangen Alba

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 14 juni 2022

Arbetet med Orangutangen Alba är en gemensam skrivupplevelse där du kommer få möta faktatexter. Du kommer få titta närmare på struktur och begrepp som är vanliga i beskrivande texter samt att möta bildernas betydelse. Du kommer också få arbeta med EQ. Detta är för att skapa trivsel och trygghet i gruppen. Framför allt så ska du få vara med och rädda Albas vänner!

Varför ska jag göra det här?

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift. (SV)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (SV)
 • utforska och analysera samspel mellan människa och natur. (SO)

Vad ska vi lära oss? 

Se nedan.

 

Vad ska vi göra? 

Se nedan.

 

Hur ska vi arbeta? 

Under komman veckor kommer du att få arbeta med Orangutangen Alba på följande sätt:

 • Diskutera i klassrummet om kamratskap samt om rätt och fel, både i par och i större grupp.
 • Fördjupa dig i vad en faktatext är och hur strukturen är uppbyggd.
 • Läsa faktatexter tillsammans.
 • Se på faktafilm.
 • Skapande verksamhet.
 • Skriva enskilt och tillsammans, både för hand och på dator.

Tillägg kommer göras av elevernas inflytande.

Hur ska du visa vad du kan? 

Du ska visa vad du kan genom:

 • vara aktiv under våra diskussioner.
 • vara aktiv i vårt gemensamma arbete med faktatexter och filmer.
 • skriva korta meningar, med stor bokstav och punkt, om Alba. (på dator eller med penna)
 

Läroplanskopplingar

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback