Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik år 3 Vinsta Grundskola Östra

Vinsta grundskola östra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Musiken finns runtomkring oss alla och berör oss på olika sätt. På musiklektionerna upplever vi musiken tillsammans genom sång, spel, musiklyssning och skapande och tillsammans utforskar vi musikens olika byggstenar.

Syfte med undervisningen:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Moment i undervisningen årskurs 3:

När vi sjunger och spelar tränar vi på att börja och sluta samtidigt, att samspela och att aktivt lyssna in varandra. Vi utvecklar språket och vi tränar oss att härma, leda och skapa med olika klanger och dynamik.

SÅNG: unison sång, växelsång, rörelsesånger, kanonsång och sånger på engelska.

SPEL: spel på rytminstrument och boomwhackers, ukulele, keyboard, gitarr och trumset.

SKAPANDE: ljudsagor, rap, måla till musik, improvisation i olika former, digitala verktyg.

PULS och RYTM: pulsens betydelse i musiken, sätta puls i kroppen och träna olika rytmer genom t.ex. härmning.

INSTRUMENTKUNSKAP: Kännedom om olika slagverksinstrument, blåsinstrument och stråkinstrument, stränginstrument och tangentinstrument.

MUSIKORD och BEGREPP: puls, rytm, tempo, förspel, paus, piano, forte, dirigent, kör, orkester, kanon, crescendo, diminuendo, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, fjärdedelspaus, stamtonernas namn, ackord, vers, refräng, taktart, "ettan".

MUSIKLYSSNING och SAMTAL: Lyssna på olika typer av musik i olika genrer och med hjälp av en ordbank, samtala vilka känslor musiken skapar och hur den påverkar oss.

MUSIKENS SAMMANHANG: Sånger som knyter an till årstiderna och våra högtider under året. Nationalsången. Känna till några visförfattare.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta och sjunga tillsammans med andra

- delta i spel på instrument i samspel med andra

härma rytmer och förhålla dig till pulsen i musiken.

- uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse och samtal om musik.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback