Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fiskmåsen 1 Levande verksamhetsplan - NVFO - reflektionsprotokoll för undervisning V. 36-39

Blåklintens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Varje termin är barnen delaktiga i ett projekt. Projektämnets inriktning väljs utifrån vad barnen visar intresse för just nu, något pedagogerna i början av terminen lyssnar av genom dokumentation och observation av barnens lek och frågor. Projektet kan sträcka sig allt från en termin men också längre. Projektet brukar oftast delas in i smalare områden där barnen fördjupar sin kunskap inom en begränsad del tillsammans i en mindre grupp barn från avdelningen. Genom pedagogisk dokumentation delger barnen varandra och följer kompisarnas lärande och upptäckter. Varje arbetslag skriver i denna matris under en månad på sina avdelningsreflektioner innan de publiceras i skolbanken.

Här beskriver vi hur vårt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i Norrtälje Västra förskoleområde. Varje vecka skriver arbetslaget sin reflektion i matrisen som finns nedan utifrån de aktiviteter och dokumentationer som genomfört under veckan.

Systematiskt kvalitetsarbete i Norrtälje Västra förskoleområde:

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Levade verksamhetsplan - Reflektionsprotokoll för undervisning.
Uppgifter
Deadlines - kalendarium för SKA - arbetet