Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska - Läsa, tala och skriva.

Åsa Gårdsskola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Språk lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. - Stjärnläsare, läsa för att förstå. - Argumenterande texter, skriva och samtala.