Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

ENERGI OCH EFFEKT

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Lampor, kaffemaskiner, tvättmaskiner, kylskåp och datorer – alla har tekniska beskrivningar som talar om hur mycket energi de använder under en viss tid. Det är stora mängder energi som behövs. Problemet är att vi utvinner mycket av energin vi behöver på sätt som skadar vår planet. Världen står därför inför en stor utmaning. Vi måste bli medvetna om hur mycket energi som går åt till alla produkter vi använder. Alla maskiner och apparater ska så klart göra tillräcklig nytta, men i framtiden måste det ske med lägre energianvändning. Energi som krävs för att driva alla maskiner och apparater måste dessutom produceras på ett hållbart sätt, så att vi inte förstör vår planet.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

Fysiken och världsbilden

 •  Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.
   Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Fysikens metoder och arbetssätt 

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Konkretisering

I det här arbetsområdet ska du lära dig 

 • Mekanikens gyllene regel
 • Veta vad fysikaliskt arbete är
 • Veta vad effekt är
 • Veta skillnaden på läges- och rörelseenergi (mekanisk energi)
 • Känna till enheten för effekt och för energi (kilowatt samt kilowattimme)
 • Kunna effektlagen
 • Träna begreppen genom att göra uppgifter

Undervisning och arbetssätt

 

Lektionsgenomgångar och olika demonstrationer

Boken (Titano fysik)

Mekanik s. 150-157, 167-169

Ellära s.24-25, 31

Elektromagnetism, Induktion s.102-106, 110-112

Laborationer

Filmer från bl.a. SLI.se och Studi.se (Binogi.se)

 

Bedömning

Hur ska du visa vad du har lärt dig

 

Muntligt

Du deltar i gemensamma diskussioner som handlar om t ex energi, energiomvandlingar, energiöverföring .

Skriftligt

Vi skriver ett prov tis 28 september  (ändrat från papperskopian)

Labrapport

 

 

Du ska kunna för E

Mekanik

Begrepp inom mekanik bl a

Arbete

Läges- och rörelseenergi

Mekanisk effekt

Verkningsgrad

Känna till enheterna för ovanstående begrepp

Känna till energiprincipen

Förstå olika energiomvandlingar (mellan olika energiformer) (tänk på bl.a. ”cykelturen”)

Göra enklare beräkningar

Elektricitet och elektromagnetism, induktion

Begreppen inom el, elektromagnetism och induktion

Bl.a. växelström och likström

Hur generatorn är uppbyggd och vad den används till

Hur transformatorn är uppbyggd och vad den används till
För de högre betygsnivåerna

(Förutom det som gäller för E)

Mekanik

Kunna förklara mer utförligt om begreppen inom mekanik (se ”kunna för E”)

Beräkningar (arbete, lägesenergi)

Elektricitet och elektromagnetism, induktion

Kunna förklara mer utförligt om begreppen

Ha en djupare förståelse för transformatorn t ex hur antalet varv på resp. spole påverkar spänning och ström.

Beräkningar på transformatorn , energiförbrukning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
ENERGI OCH EFFEKT
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter