Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi arbetar praktiskt och teoretiskt för att du ska få en god antal och taluppfattning upp till 100. Vi arbetar med Ipads och spelar spel. Du tränar dig på att skriva siffror och att kunna fortsätta mönster. Vi kommer jobba med sambandet mellan addition och subtraktion. Likhetstecknets betydelse, större än och mindre än.

Bedömning:

Förmågan att uppfatta antal, koppla antalet till rätt siffra.

Förståelse för olika matematiska begrepp.

Förståelsen för de grundläggande matematiska principerna. 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar praktiskt med Ipads, spelar spel och räknehäftet. Vi utgår från Prima matematik. 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback