Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Skriva novell

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Vi läser noveller i helklass och enskilt, vi diskuterar i helklass. Vi går därefter igenom typiska drag i en novell, och så kommer en novellanalys att göras. Ni skriver sedan en novell som illustreras, spelas in och publiceras.

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Du ska lära dig att formulera dig och kommunicera i tal och skrift samt lära dig använda digitala verktyg.

Sv

Centralt innehåll - arbetsområde:

Du ska kunna skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Du ska kunna skriva en berättande text med novellens miljö- och personbeskrivningar. Du ska kunna presentera din text digitalt.

 

Arbetssätt - undervisningen

Vi:

 • läser noveller gemensamt och enskilt
 • går igenom de typiska dragen för novellen
 • gör en mindmap/kladd för att starta upp det egna skrivandet
 • skriver novellen på Ipad
 • ger och får respons av kamrater och lärare
 • gör bilder till novellen
 • spelar in bilder och texter
 • laddar upp det inspelade på Youtube

Bedömning och kunskapskrav:

I bedömning ingår hur du:

 • skapar uttryck  för att presentera din text.
 • använder språket och att texten har en fungerande struktur
 • beskriver gestalter och handling
 • använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

Begrepp:

novell


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
Skriva novell Sv SVA Bl
Uppgifter
Novell underlag

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback