Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Svensk grammatik - ordklasser

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Svenskan har nio ordklasser. Vi repeterar substantiv, adjektiv och verb. Vi arbetar djupare med pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord och interjektioner. Vi jobbar med övningar för att lära er namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från de olika ordklasserna. Du har användning av att förstå de grammatiska termerna både inom svenskämnet och när du lär dig ett nytt språk.

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Svenskan har nio ordklasser. Det är viktigt att ha kunskap om de olika ordklasserna för det underlättar till exempel ditt skrivande/talande så att mottagaren förstår dina texter, att du kan anpassa dina texter/tal utifrån syfte, mottagare och sammanhang samt att du följer språkliga regler.  

Centralt innehåll - arbetsområde:

Vi arbetar med de olika ordklasserna och hur de används i texter.

Arbetssätt - undervisningen:

Vi arbetar med:

Bedömning och kunskapskrav:

Du ska kunna/veta:

  • vad de nio ordklasserna heter och vad de står för.
  • hitta substantiv, adjektiv och verb i en text.
  • vad singular och plural innebär, bestämd och obestämd form samt genitivform av substantiv
  • vad konkreta substantiv, abstrakta substantiv och egennamn är.
  • genitiv bildas genom att man lägger till ändelsen -s till ett substantiv och att detta visar ägande.
  • komparera adjektiv 
  • ta tema på verb samt skriva om en mening från en verbform till en annan.
  • använda sambandsord, pronomen och räkneord

Bedömningen ske löpande när du skriver olika texter eller vid muntliga framföranden. Det kommer även att vara ett avslutande test.

Begrepp:

substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, räkneord, prepositioner, interjektioner, konjunktioner, singular, plural, bestämd och obestämd form, genitiv, komparera, ta tema på verb


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Svensk grammatik - ordklasser SV + SVA
Uppgifter
Ordklassramsa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback