Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Beslutsfattande och politiska idéer

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 23 september 2018

”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.” (Lgr 11)

Centralt innehåll

Beslutsfattande och politiska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Undervisning

- Vi lär oss fakta och viktiga begrepp.

- Vi söker, sammanställer och redovisar fakta.

- Vi har genomgångar.

- Vi diskuterar och resonerar kring olika frågor inom ämnesområdet.

Kunskapskrav

För dig som elev innebär det att du ska lära dig och visa att du kan…

… förstå vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas,

… veta hur Sverige styrs (fokus på riksdag och regering),

… veta varför vi har val och hur valet går till,

… veta  några partier som sitter i riksdagen och vad de, i stora drag, tycker i olika frågor,

… begrepp som hör till ämnesområdet och använda dem på rätt sätt,

… söka, sammanställa och redovisa information (fakta) samt

… delta muntligt genom att uttrycka åsikter, resonera och ställa frågor kring ämnet.

Bedömning

Bedömningen gäller din förmåga att…

… kunna förstå fakta och använda begrepp på rätt sätt,

… söka, sammanställa och redovisa information,

… resonera kring olika frågor och uttrycka åsikter samt

… delta muntligt vid diskussioner och genomgångar.


Läroplanskopplingar

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback