Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Blockhusruta

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Vi kommer att jobba med en teknik som heter Blockhusruta. Du använder små tygbitar som sys ihop till ett större tyg i ett mönster. Tyget kan du sy något fint av t ex. en kudde, väska, kasse eller en dyna.

Vi kommer att träna på att:

planera, berätta, skriva och utvärdera arbetet

följa en skriftlig, muntlig arbetsbeskrivning

klippa, mäta, nåla

sy med symaskinen

återanvända material

jobba med en teknik som användes ofta förr i tiden då det återanvände tyger, tekniken heter BLOCKHUSRUTA

vi tränar även oss på att mäta med måttband och räkna med 7:ans multiplikationstabell  


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Textilslöjd bedömningsmatris 1-6 Vågbroskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback