Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Tema Spökhistorier v. 38-39

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Tema spökhistorier utgår från Vale 9 kap. 2 och filmen "Barnhemmet".

Det här ska du lära dig 

Skriva en sammanfattning 

Förstå en intervju på spanska

 

 

Redovisning

Skriftlig sammanfattning av film

Hörförståelsetest


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Tema Spökhistorier v. 38-39
Uppgifter
Sammanfattning av filmen Barnhemmet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback