Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Stormaktstiden

Vikarbyns skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på filmer.

- Läsa i läroboken.

 - Vi samtalar och reflekterar.

- Ni kommer få uppgifter att arbeta med i arbetsboken men även enskilda frågor att arbeta med.

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik.

Det här ska du kunna:

-Kunna beskriva hur levnadsvillkoren för män, kvinnor och barn såg ut på Stormaktstiden och kunna jämföra detta med hur det ser ut i samhället idag.

-Kunna förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

-Kunna använda källor av olika slag och samla och bearbeta information.

Vi kommer att ta upp:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

-Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag.

-Vasaskeppet

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

-Förklara ord och begrepp från den här tiden.

Jag kommer att bedöma:

-Din förmåga att jämföra levnadsvillkoren på Stormaktstiden med hur det är idag.

-Din förmåga att förklara hur händelser på Stormaktstiden har påverkat hur vi har det idag.

-Din förmåga att använda historiska källor, samt hur du sorterar och bearbetar information.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter
Instuderingsfrågor - Stormaktstiden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback