Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Grejen

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Med hjälp av denna planering kommer du få lära känna olika tekniska lösningar i vardagen och hur dessa har utvecklats över tid.

För syfte och centralt innehåll, se nedan.

 

Konkretisering av målen:

 • Känna till vilka behov olika föremål i vardagen fyller, några material de är gjorda av och och hur de har förändrats över tid.
 • Kunna samtala kring hur olika lösningar har påverkat människan på olika vis.
 • Känna till hur olika saker produceras och hur produktionen utvecklats över tid.

Arbetssätt och arbetsformer:

 • Arbetet kommer fortlöpa årskursvis i helklass.
 • Du kommer få delta i diskussioner i såväl helklass som smågrupper.
 • Arbetet kommer utgå från serien "Mitt liv som grej".
 • Arbete kring “grejens” utseende, funktion, vilket behov den fyller och hur den utvecklats.
 • Arbete med arbetsblad där du får fundera på
  • Vilket behov grejen fyller.
  • Hur den har sett ut.
  • Hur den kan se ut idag.
  • Hur tror du att den ser ut om 10 eller 50 år?
  • Vilket/vilka material den kan bestå av.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Samtala kring olika tekniska lösningar och hur dessa har utvecklats.
 • Samtala kring vilket/vilka material olika föremål är gjorda av.
 • Samtala kring olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter