Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Litteraturläsning 'Ett nytt land utanför mitt fönster' åk 8

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

I detta arbetsområde ska du få läsa en berättande text. Du ska få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser. Du ska också få tips om hur man lär sig nya ord och hur man använder olika lässtrategier. Till sist ska du skriva en fortsättning på texten.

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi pratar om vad läsförståelse är och vilka lässtrategier som finns?

Gemensam läsning och diskussion av valda textavsnitt.

Diskussion i grupp.

 • Hur man läser och förstår rubriker.
 • Hur man slår upp ord man inte förstår.
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten.
 • Hur man återberättar. Förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

Bedömning

Hur du klarar av att

 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll och språk.

        Använda dig av Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • Sammanfatta.
 • Skriver en fortsättning på en berättande text

 

Genom att återberätta en text, visar du läsförståelse. Exempelvis kan du återberätta en text, där handlingen, karaktärerna, miljön och tiden beskrivs. 

Du kan med hjälp av exempel från egna erfarenheter, och andras, fundera och diskutera kring texters budskap.

Du kan se både detaljer - helheter, personligt - allmänt, egna tankegångar, och visar ett kritiskt resonemang (att se från olika perspektiv, ev. följder, rätt eller fel).

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

välja och använda språkliga strategier,

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Gränbyskolan: Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback