Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Ellära och magnetism med Agruppen ht18

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 21 september 2018

Utan elektricitet skulle vårt moderna liv inte kunna fungera. Det skulle inte vara lika lätt att få ljus, värme, att laga mat eller att hålla sig ren. Tänk på alla maskiner i hemmet eller skolan som behöver batterier eller ström från ett vägguttag för att fungera! Ändå var elektriciteten för knappt 100 år sedan en underlig, ny uppfinning. Inom det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur elektriciteten upptäcktes och hur den alstras (= kommer till) i batterier och kraftverk. Du får undersöka den mystiska kraft som kallas magnetism och ta reda på mer om sambanden mellan elektricitet och magnetism. Du kommer att få svar på frågor som: Vad händer när det åskar? Hur fungerar en kompass? Vad är det som får lampor att lysa? Hur fungerar ett batteri? Hur kommer det ström till våra hus? Vilka ämnen leder ström?

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

- kunna atomens delar och hur de är laddade

- veta vad som händer när det är överskott resp underskott på elektroner

-veta hur laddningar påverkar varandra

-veta hur åska uppkommer

-kunna hur en åskledare fungerar

-kunna vad som menas med spänning, ström och resistans och vilka enheter man använder.

-ge exempel på ledare och isolatorer.

-rita och tolka ett kopplingsschema.

-veta vad som menas med en sluten krets

-kunna beskriva varför ett batteri kan ge ström

-veta skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling av lampor och batterier

- veta vad som påverkar resistansen i en tråd

-veta hur man skyddar sig mot elfel i hemmet

-veta hur magnetism och elektricitet hör ihop

-veta hur en elektromagnet och en elmotor fungerar

- veta hur elektricitet produceras och transporteras

-  kunna samtala om energikällor.

- kunna ta ställning och motivera sina ställningstaganden. 

- du ska kunna ge exempel på någon viktig upptäckt om elektricitet och kunna resonera om uppfinningens konsekvenser. 

 

 

Laboration

utveckla din förmåga att: 

- genomföra en systematisk undersökning

- använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

- dokumentera dina undersökningar 

- jämföra resultaten med frågeställningar och använda dina kunskaper i kemi för att förklara 

- föra resonemang om resultatens rimlighet och föreslå förbättringar  

 

 

Så här kommer vi att arbeta.

Genomgångar och samtal om begrepp och samband.

Se filmer 

Utföra labroationer, Att planera egna och att följa instruktioner, 

Göra övningar där ni får träna på att bredda och fördjupa ett samtal.  


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik
Uppgifter
förtest U, R, I

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback