Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Djur i världen

Morgongåva skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 18 oktober 2018

I sex veckor framåt ska vi ta reda på vilka olika djur som bor runtom i världen.

I sex veckor framåt ska vi ta reda på vilka olika djur som bor runtom i världen. Vi kommer ta en världsdel i taget och ta reda på vilka djur som bor på den världsdelen.  

v.37 Kommer vi jobba med Europa. 

v.38 Kommer vi jobba med Asien. 

v.39 Kommer vi jobba med Oceanien.

v.40 Kommer vi jobba med Afrika.

v.41 Kommer vi jobba med Amerika.

v.42 Kommer vi jobba med Antarktis och Arktis. 

 

Under de sex veckorna kommer vi gå igenom en världsdel i taget. Vi kommer att ta reda på vilket djur som bor där och varför de kanske just bor där. Vi kommer att söka upp fakta i böcker, titta på faktafilmer om vissa djur och vi kommer även att lära varandra om de djur vi kan.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback